Het huidige belastingssysteem vervangen door microbelasting op ALLE financiële transacties (vertaald uit het Frans)

Het huidige belastingssysteem vervangen door microbelasting op ALLE financiële transacties (vertaald uit het Frans)

3

Het huidige belastingssysteem vervangen door een microbelasting zou enorme gevolgen hebben, en dat niet alleen voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen en bedrijven:

Voor de werknemer: maandelijkse uitbetaling van het brutosalaris in plaats van het nettosalaris. Direct gevolg: meer koopkracht.

Voor bedrijven: opheffing van sociale lasten op personeel en opheffing van vennootschapsbelasting. Mogelijke gevolgen: verhoging van extra middelen voor investeringen, verlaging van productiekosten, betere vergoeding voor aandeelhouders.

Voor banken en de financiële sector: extra inkomsten gegenereerd door de facturering van hun diensten, gericht op het innen en overdragen van de microbelasting aan de FOD Financiën.

Alle bureaucratie rondom onze huidige belastingen, en alle kosten die daarmee samenhangen, verdwijnen.

Technisch gezien zou de microbelasting automatisch door banken kunnen worden geheven op alle elektronische transacties, d.w.z. op alle krediet- en debettransacties op bankrekeningen. De domiciliëring wordt direct overgemaakt op een rekening van de FOD Financiën.

https://www.micro-tax.org/la-micro-taxe

No Comments

Add your comment