Auteur : Nicolas

Bedrijven terughalen

We weten allemaal dat COVID duizenden banen zal schrappen. Waarom bieden we Franse (of Belgische) bedrijven die uit een regio zijn weggetrokken niet aan om terug te keren naar waar ze vandaan komen, in ruil voor totale belastingvrijstellingen voor X aantal jaar? Idem voor bedrijven vanaf een bepaald aantal werknemers, om werkgelegenheid te creëren en …

Europa

Vergeet Europa, dat is er enkel om de kosten te verdelen. Haal zo veel mogelijk uit eigen land; autonomie zal in de toekomst bepalend zijn. Al hetgeen we elders gaan zoeken, kost vele malen meer.

Retour des entreprises sur le territoire

On sait tous que le COVID va entrainer des milliers de pertes d’emploi.Pourquoi ne pas proposer aux entreprises Françaises(ou Belges) qui sont délocalisées de revenir sur le territoire en échange d’une exonérations totale d’impots pour X années ? Idem pour des entreprises dépassant un certain nombre d’employés, afin de générer de l’emploi et rapatrier des …