Auteur : Baudouin

Handmatige teelt van medicinale planten

Ontwikkelen op Belgisch grondgebied, gebieden voor het kweken van geneeskrachtige planten, bomen, kruiden, enz. Zonder chemische behandeling. Delicaat, ze zouden met de hand worden gekweekt en verkocht door mensen die zijn opgeleid in hun eigenschappen, toepassingen, contra-indicaties, enz … en onze Belgische kruidendokters. Terug naar de wortels en naar de natuur.  

Culture manuelle de plantes médicinales

Développer sur le territoire belge, des espaces de cultures de plantes médicinales, arbres, épices, … sans traitements produits chimiques. Délicates, elles seraient cultivées à la main et vendues par personnes formées sur leurs propriétés, utilisations, contre-indications, etc… et nos herboristes belges. Retour aux sources et à la nature.