Auteur : Antonio

Helpify

Dit bericht om de aandacht te vestigen op volgend initiatief dat reeds bestaat en in werking is: https://helpify.community/ Citaat van de website: « We zijn een vrijwilligersteam dat buurtbewoners terug wil verbinden dankzij solidariteit. De Covid-19 heeft massale veranderingen gebracht in onze levens- en werkwijze. Door mensen met elkaar te verbinden, denken wij de maatschappij te …

Plateforme d’entraide locale

C’est pour signaler une bonne idée qui est déjà implémentée et en marche: https://helpify.community/ En citant leur site : Nous sommes un groupe de bénévoles désireux de reconnecter les communautés par la solidarité. Le Covid-19 a provoqué des changements massifs dans notre façon de vivre et notre façon de travailler. Nous pensons qu’en nous connectant …

Wagenonderhoud aan huis

Zolang de maatregelen van kracht zijn, zullen er veel auto’s thuis blijven staan, en wordt er niet gecontroleerd in welke toestand ze zich bevinden. Garages en hun monteurs zouden voorzien onderhoud aan huis kunnen uitvoeren tegen een symbolische prijs (bijvoorbeeld €10 à €15). Het kan gaan om een algemeen, breed onderhoud (controle van de bandenspanning, …

BelgiëGO!

Wat als er een digitaal platform aangemaakt wordt dat online- of winkelaankopen via verschillende kanalen promoot en de wachtrijen doet verminderen door een slimme levering aan huis aan te bieden? IN DE WINKEL – De klant beschikt over een smartphone met daarop een supermarkt-app, waarin de betalingsgegevens van de klant reeds zijn opgeslagen. De klant …

Gebruik van onbenutte ruimtes als afhaalpunt

Buurtwinkels met beperkte oppervlakte kunnen of mogen vaak geen thuisbezorging aanbieden. Maar restaurant- en andere horeca-uitbaters, die hun panden momenteel onbenut zien, kunnen hun ruimtes (bijvoorbeeld de restaurantzaal) inrichten als afhaalpunten, en die ter beschikking stellen voor buurtwinkels die bestellingen telefonisch of online ontvangen hebben. De toegang tot zo’n ruimtes kan in tijdsloten gebeuren, en …

Slim pendelen

Omdat we samenscholingen zo veel mogelijk zullen moeten vermijden, moet het openbaar vervoer maximaal ontzien worden in de spitsuren. Een ontlasting van het stedelijke en voorstedelijke openbaar vervoer is daarom sterk aangewezen. Dat kan door enerzijds nog meer op tele- en thuiswerk in te zetten, anderzijds door het woon-werkverkeer met de fiets te stimuleren. Inkorting …

Inspection à domicile des voitures

Pendant la phase de confinement, de nombreuses voitures resteront à l’arrêt et peu de gens pourront évaluer leur état. Les ateliers et les mécaniciens pourraient effectuer des contrôles de véhicules à domicile à un prix symbolique (par exemple 10/15euros). Un « contrôle multipoints » (pression et état des pneus, éclairage, niveau de liquide, éventuelles fuites, état de …

BelgiqueGo!

Créez une plateforme numérique multicanal qui favorise les achats en ligne ou en magasin en éliminant les files d’attente à la caisse et en offrant une livraison à domicile intelligente. En cas d’achat en magasin, le client équipé d’un smartphone et d’une application de supermarché avec des outils de paiement attachés à son profil peut …

Utilisation grandes salles des restaurants

Dans le cadre d’une association de commerçants, les restaurants avec de grandes salles, et que pour le moment resterons fermés, pourraient mettre ces derniers à la disposition d’un groupe de petites boutiques pour organiser un point de livraison pour les commandes reçues par téléphone / email / e-commerce. Les petits magasins de proximité (avec des …

Smart commuting

Comme nous devrons éviter les rassemblements, nous devons oublier les heures de pointe des transports en commun. Il est donc nécessaire de mieux répartir l’afflux de personnes sur les moyens de transport urbains et suburbains. D’une part, inciter davantage les politiques de télétravail et l’utilisation de vélos lorsque cela est possible. Réduction des heures de …