Auteur : Antoine

Het huidige belastingssysteem vervangen door microbelasting op ALLE financiële transacties (vertaald uit het Frans)

Het huidige belastingssysteem vervangen door een microbelasting zou enorme gevolgen hebben, en dat niet alleen voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen en bedrijven: Voor de werknemer: maandelijkse uitbetaling van het brutosalaris in plaats van het nettosalaris. Direct gevolg: meer koopkracht. Voor bedrijven: opheffing van sociale lasten op personeel en opheffing van vennootschapsbelasting. Mogelijke gevolgen: verhoging …

Remplacer toute les taxes par une micro taxe sur TOUS les mouvements financier

La suppression de la fiscalité actuelle, et son remplacement par la micro-taxe, auraient des implications énormes non seulement pour les salariés mais aussi pour les indépendants et les entreprises : Pour le salarié : versement mensuel de son salaire brut et non plus d’un salaire net. Conséquence immédiate : un pouvoir d’achat démultiplié. Pour les …

Remplacer la fiscalité actuelle par une micro-taxes sur TOUS les mouvements financiers

La suppression de la fiscalité actuelle, et son remplacement par la micro-taxe, auraient des implications énormes non seulement pour les salariés mais aussi pour les indépendants et les entreprises : Pour le salarié : versement mensuel de son salaire brut et non plus d’un salaire net. Conséquence immédiate : un pouvoir d’achat démultiplié. Pour les …